DesignLab skapar ett genomgående och homogent visuellt starkt uttryck för startups och företag där det är viktigt att få till den rätta kemin. Det kan vara en grafisk profil, en butiks- eller kontorslösning (liten som stor), optimerad och koordinerad att förmedla en tydlig identitet i byggandet av ett attraktivt varumärke och en inspirerande miljö. En stark och smart designlösning ska utöver ett tilltalande intryck även ge utrymme att växa och utvecklas med företaget. 

 

DesignLab works with startups, and companies to create a visually consistent and robust design to get the right chemistry. It can be a graphic profile, a retail or an office solution (small or large), optimised and coordinated to communicate a clear identity, building an attractive brand and an inspiring environment. A well-executed design solution will create attention, curiosity, interest, and development with the company.

Office Design
Wehype logo grey-01.png
Store Design
Push Logo Grey-01.png
Creative Tech Week logo copy-04.png
Webstage logo grey-06.png