DesignLab skapar ett genomgående och visuellt starkt uttryck för såväl nystartade som etablerade företag där det är viktigt att få till den rätta kemin. Det kan vara en grafisk profil, en butiks- eller kontorslösning, optimerad och koordinerad att förmedla en tydlig identitet i byggandet av ett attraktivt varumärke och en inspirerande miljö. En stark och smart designlösning ska utöver ett tilltalande uttryck även ge utrymme att växa och utvecklas med företaget. 

 

DesignLab creates visually strong and consistent expressions for newly started as well as established companies to get the right chemistry. It can be a graphic profile, a retail or an office solution, optimised and coordinated to communicate a clear identity, build an attractive brand, and an inspiring environment. A well-executed design solution will create attention, curiosity, interest, that develops with the company.

Spotify logo white.png
Soundtrap logo white.png
Wehype logga white-01.png
Nordlo logo white-01-01.png
CTW Logo White-04.png
Stockholm Logo white-01.png
STHLM-Music-City-Logo-White.png
Webstage logo white c.png
PUSH Logo White.png
Things_logo white-06.png
SUP46_logo_wgite-01.png
Inside logo white.png

 

Jag har i hela mitt yrkesliv passionerat byggt och arbetat med design och konceptutveckling för små såväl stora multinationella företag i olika utvecklingsfaser både inom och utanför Sverige. Startade DesignLab 2014 som riktar sig till startups, entreprenörer och företag som vill utveckla sin företagsprofil och bygga ett starkt varumärke.

Målsättningen är att producera en intressant och smart profil som stimulerar och skapar nyfikenhet samt kan utvecklas väl med företaget. Den skall underlätta all kommunikation, sammankoppla den samt göra den intressant och tilltalande både för de potentiella kunderna såväl för det egna företaget.

 

 

I have in all my professional life created and worked with design and concept developments for small businesses and multinational companies in different phases of their journey, within Sweden and abroad. Started DesignLab 2014 which focuses on startups, entrepreneurs and companies who want to build a strong brand. The objectives are to produce an intelligent, exciting brand profile that creates curiosity, is communicative, and develops with the business' growth in mind.

 

Mikael Lagerström

Founder/Creative Director

mikael.lagerstrom@designlab.se

+46 (0)709 741478

  • LinkedIn
DesignLab.se logo newolive solid-01-01.png