DesignLab skapar ett genomgående och homogent visuellt starkt uttryck för entreprenörer, startups och företag där det är viktigt att få till den rätta kemin. Det kan vara en grafisk profil, en butiks- eller kontorslösning (liten som stor), optimerad och koordinerad att förmedla en tydlig identitet i byggandet av ett attraktivt varumärke och en inspirerande miljö. En stark och smart designlösning ska utöver ett tilltalande intryck även ge utrymme att växa och utvecklas med företaget. 

Kontorsdesign och projektledning till en fast låg kostnad! 

 

DesignLab works with entrepreneurs, startups, and companies to create a visually strong and consistent design to get the right chemistry. It can be a graphic profile, a store or an office solution (small or large), optimised and coordinated to best communicate a clear identity, building an attractive brand and an inspiring environment. A well-executed design solution will create attention, curiosity, interest, and development with the company.

Webstage logo grey-06.png
Office Design
Wehype logo grey-01.png
Store Design
Push Logo Grey-01.png