© Copyright DesignLab Sweden 2019,  Stockholm,  +46709 741478,  interest@designlab.se

 

 

Har passionerat arbetat med design och konceptutveckling för små såväl stora multinationella företag i olika utvecklingsfaser både inom och utanför Sverige. DesignLab riktar sig till startups, entreprenörer och företag som vill utveckla sin förtagsprofil och bygga sitt varumärke på den fysiska samt digitala marknaden. Målsättningen är att producera en intressant och smart profil som stimulerar och skapar nyfikenhet samt kan utvecklas väl med företaget. Den skall underlätta all kommunikation, sammankoppla den samt göra den intressant och tilltalande både för de potentiella kunderna såväl för egna företaget.

 

Allt från en grafisk detalj till hela koncept.

 

Passionately worked with design and concept development for small businesses and big multinational companies in different phases of their journey, within Sweden as well as abroad. DesignLab focuses on startup entrepreneurs and companies who wants to build a strong brand, physically as well as digitally. The objectives are to produce a smart, interesting brand profile that creates curiosity, is communicative and can develop with the business growth.

 

Office Design

Mikael Lagerström

Founder/Creative Director

mikael.lagerstrom@designlab.se

+46 (0)709 741478