Passionerat byggt och arbetat med design och konceptutveckling för små såväl stora multinationella företag i olika utvecklingsfaser både inom och utanför Sverige. DesignLab riktar sig till startups, entreprenörer och företag som vill utveckla sin företagsprofil och bygga ett starkt varumärke. Målsättningen är att producera en intressant och smart profil som stimulerar och skapar nyfikenhet samt kan utvecklas väl med företaget. Den skall underlätta all kommunikation, sammankoppla den samt göra den intressant och tilltalande både för de potentiella kunderna såväl för det egna företaget.

 

 

Passionately created and worked with design and concept developments for small businesses and multinational companies in different phases of their journey, within Sweden and abroad. DesignLab focuses on startup entrepreneurs and companies who want to build a strong brand. The objectives are to produce an intelligent, exciting brand profile that creates curiosity, is communicative, and develops with the business' growth in mind.

 

Mikael Lagerström

Founder/Creative Director

mikael.lagerstrom@designlab.se

+46 (0)709 741478

DesignLab.se logo newolive solid-01-01.png