top of page

 

DesignLab skapar ett genomgående och visuellt starkt uttryck för såväl nystartade som etablerade företag där det är viktigt att få till den rätta kemin. Det kan vara en grafisk profil, en butiks- eller kontorslösning, optimerad och koordinerad att förmedla en tydlig identitet i byggandet av ett attraktivt varumärke och en inspirerande miljö. En stark och smart designlösning ska utöver ett tilltalande uttryck även ge utrymme att växa och utvecklas med företaget. 

 

DesignLab creates visually strong and consistent expressions for newly started as well as established companies to get the right chemistry. It can be a graphic profile, a retail or an office solution, optimised and coordinated to communicate a clear identity, build an attractive brand, and an inspiring environment. A well-executed design solution will create attention, curiosity, interest, that develops with the company.

Spotify logo white.png
Soundtrap logo white.png
Wehype logga white-01.png
Nordlo logo white-01-01.png
CTW Logo White-04.png
Stockholm Logo white-01.png
STHLM-Music-City-Logo-White.png
Webstage logo white c.png
PUSH Logo White.png
Things_logo white-06.png
SUP46_logo_wgite-01.png
Inside logo white.png

 

Jag har passionerat passionerat med design och konceptutveckling för små såväl stora multinationella företag i olika utvecklingsfaser både inom och utanför Sverige. DesignLab riktar sig till start-ups, entreprenörer och företag som vill utveckla sin företagsprofil och bygga ett starkt varumärke. Målsättningen är att producera en intressant och smart profil som stimulerar och skapar nyfikenhet samt kan utvecklas väl med företaget. 

 

 

I create design and concept developments for small businesses and multinational companies in different phases of their journey within Sweden and abroad. DesignLab focuses on startups, entrepreneurs and companies who want to build a strong brand.

The objectives are to produce an intelligent, exciting brand profile that creates curiosity, is communicative, and develops with the business's growth.

 

Location w-05.png
Symbol Bulb-01.png
Eye w-04.png

OPTIMERADE PLANLÖSNINGAR

 

Effektivt utnyttjande av ytorna med logisk placering av

arbetsfunktioner.

 

Raket w-03.png

INSPIRERANDE

DESIGN

Stimulerande miljöer som inbjuder till gemenskap och samarbeten.

Reglage w-02.png

INNOVATIVA

LÖSNINGAR

 

Nya idéer skapade "utanför boxen" som bäst stimulerar och koordinerar.

Spargris gr.png

KREATIV

MILJÖ

 

 Funktioner som stimulerar och ger fokus på skapande. Enskilt och i grupp.  

 

FLEXIBLA

FUNKTIONER

 

Anpassningsbara lösningar som ger utrymme för nya och växande behov.

 

FASTA LÅGA

KOSTNADER

Tydliga offerter med fasta priser för slutlig design och  projektledning.

 

Jag har passionerat passionerat med design och konceptutveckling för små såväl stora multinationella företag i olika utvecklingsfaser både inom och utanför Sverige. DesignLab riktar sig till start-ups, entreprenörer och företag som vill utveckla sin företagsprofil och bygga ett starkt varumärke. Målsättningen är att producera en intressant och smart profil som stimulerar och skapar nyfikenhet samt kan utvecklas väl med företaget. 

 

 

I create design and concept developments for small businesses and multinational companies in different phases of their journey within Sweden and abroad. DesignLab focuses on startups, entrepreneurs and companies who want to build a strong brand.

The objectives are to produce an intelligent, exciting brand profile that creates curiosity, is communicative, and develops with the business's growth.

 

Mikael Lagerström

Founder/Creative Director

mikael.lagerstrom@designlab.se

+46 (0)709 741478

  • LinkedIn
bottom of page