DesignLab skapar ett genomgående och homogent visuellt starkt uttryck för såväl nystartade som etablerade företag där det är viktigt att få till den rätta kemin. Det kan vara en grafisk profil, en butiks- eller kontorslösning, optimerad och koordinerad att förmedla en tydlig identitet i byggandet av ett attraktivt varumärke och en inspirerande miljö. En stark och smart designlösning ska utöver ett tilltalande uttryck även ge utrymme att växa och utvecklas med företaget. 

 

DesignLab creates visually strong and consistent expressions for newly started companies as well as established to get the right chemistry. It can be a graphic profile, a retail or an office solution, optimised and coordinated to communicate a clear identity, build an attractive brand, and an inspiring environment. A well-executed design solution will create attention, curiosity, interest, that develops with the company.

Office Design
Wehype logo grey-01.png
NORDLO Logo svart.png
Creative Tech Week logo copy-04.png
Stockholm Business Region vit_edited_edi
Webstage logo grey-06.png
Push Logo Grey-01.png

 

Passionerat byggt och arbetat med design och konceptutveckling för små såväl stora multinationella företag i olika utvecklingsfaser både inom och utanför Sverige. DesignLab riktar sig till startups, entreprenörer och företag som vill utveckla sin företagsprofil och bygga ett starkt varumärke. Målsättningen är att producera en intressant och smart profil som stimulerar och skapar nyfikenhet samt kan utvecklas väl med företaget. Den skall underlätta all kommunikation, sammankoppla den samt göra den intressant och tilltalande både för de potentiella kunderna såväl för det egna företaget.

 

 

Passionately created and worked with design and concept developments for small businesses and multinational companies in different phases of their journey, within Sweden and abroad. DesignLab focuses on startup entrepreneurs and companies who want to build a strong brand. The objectives are to produce an intelligent, exciting brand profile that creates curiosity, is communicative, and develops with the business' growth in mind.

 

Mikael Lagerström

Founder/Creative Director

mikael.lagerstrom@designlab.se

+46 (0)709 741478

  • Grey LinkedIn Icon
DesignLab.se logo newolive solid-01-01.png