IMG_4023.jpg
OITP 2-10.png

Så mycket tror vi på vår förmåga att skapa en spännande designlösning med en extra twist att ni kommer att vilja se den bli verklighet. Efter vårt möte och brief presenterar vi ett designförslag. Detta är helt kostnadsfritt och utan något bindande avtal. Ni kan sedan välja att avstå helt eller gå vidare med designdetaljerna och drivandet av projektet till avslut, allt till en fast låg design- och projektledningskostnad. Gäller endast kontorsdesign.

 

So much do we believe in our ability to create an exciting design solution made with an extra twist that you would like to see it become a reality. After a totally free meeting in which you present your brief, we will present our design idea. All of this is without any commitment and cost to you. You can choose not to go further or let us go through with the details and drive the project to completion, all to a fixed design and project leading cost. Valid for office design only.