DesignLab analyserar din målsättning och behov, undersöker marknaden och arbetar fram en första design och profil som är anpassad efter de behov och önskemål som utryckts. Efter fortsatt dialog och justeringar tar vi tillsammans fram en plan hur produktionen skall ske.

DesignLab kan hjälpa till med designrelaterad mediaproduktion som original för tryck, digitalt och web.

Butikskonceptlösningar är på konsultbasis, där hela designen produceras som underlag och dialog med entreprenör.

 Koncepttänket är en viktig del i det mesta som exponeras i vårt mediabrus för att ha en chans att stå fram och skapa intresse. Detta gäller allt från tryckt media till digitala funktionsappar

och mobilspel.

 

The right concept approach is an important  part of all elements enabling it to stand out in the growing marketplace.

It applies on all printed

media as well as

digital function

apps and games. 

1/9

 © StingLab/Stingy Bees

Ett exempel på ett

koncept utvecklat för en

möbelkedja. Den innehåller

ett fullt grafiskt program som

följer i all tryckt och digital media.

 

Example of a  concept for a furniture

chain which includes a full graphic program

that follows thru all printed and digital media.

 

 

DesignLab analyses your objectives and targets, review the market and creates a first design profile for discussion, followed by possible adjustments and revisions enabling a fully satisfied and agreed on approach after which we together make plans for the production. 
DesignLab can produce most solutions for print and digital. For store and office production DesignLab acts as a consultant to an assigned contractor or builder.

"Be yourself, there are so many others" 
DesignLab.se logo newolive solid-01-01.png